PRAVNO UPOZORENJE

U skladu s obvezom informiranja sadržanom u članku 10. Zakona 34/2002 od 11. srpnja o uslugama informacijskog društva i elektroničke trgovine, izjavljujemo da je tvrtka koja je vlasnik web domene Aguafresh Exclusivas SL (de u daljnjem tekstu TVRTKA), s adresom za tu svrhu na Calle Octubre 418, urbanizacija el zorongo de Zaragoza, Španjolska, CIF: B50912039, upisano u trgovački registar u Sevilli. E-adresa za kontakt na web mjestu: info@difresh.com i kontakt telefon 976 571 750.

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICE

Korištenje ove web stranice kao i poddomena i / ili direktorija (u daljnjem tekstu "Web lokacija") podliježe ovim Općim uvjetima korištenja, kao i njihovim vlastitim posebnim uvjetima (u daljnjem tekstu "Uvjeti" Pojedinci ") koji, ovisno o slučaju, mogu regulirati upotrebu određenih usluga koje se tamo nude. Stoga, prije korištenja ovih usluga, Korisnik također mora pažljivo pročitati i ovu Pravnu obavijest i, prema potrebi, odgovarajuće Posebne uvjete. Isto tako, uporaba Stranice također podliježe svim obavijestima, propisima o korištenju i uputama, koje, OBAVIJESTI Korisniku o zamjenu, kompletiranju i / ili izmjeni ovih Općih uvjeta korištenja. Pukom uporabom stranice ili bilo koje web stranice uključene u web stranicu, Korisnik izražava svoje bezrezervno prihvaćanje ovih Općih uvjeta korištenja.

Stoga, ako razmatranja navedena u ovoj Pravnoj obavijesti nisu u vašem dogovoru, nemojte koristiti Web stranicu, jer svaka upotreba iste ili usluga i sadržaja na njoj podrazumijeva prihvaćanje pravnih uvjeta sadržanih u ovom tekst.

TVRTKA zadržava pravo na izmjene web mjesta bez prethodne najave kako bi se ažurirao, ispravio, izmijenio, dodao ili izbrisao sadržaj web mjesta ili njegov dizajn. Sadržaj i usluge stranice povremeno se ažuriraju. Budući da ažuriranje podataka nije trenutno, predlažemo da uvijek provjerite valjanost i točnost informacija, usluga i sadržaja prikupljenih na web mjestu. Isto tako, uvjeti i uvjeti koji su uključeni u ovu Pravnu obavijest mogu se razlikovati, pa vas pozivamo da pregledate ove uvjete kad ponovno posjetite web mjesto.

Sadržaj ove stranice je isključivo informativnog karaktera i ne podrazumijeva ugovornu ponudu niti predstavlja službene i obvezujuće podatke za TVRTKU. Stoga TVRTKA nije odgovorna za pogreške, izmjene ili propuste koje može sadržavati, bilo da su proizvedene prilikom pružanja podataka redovitim postupcima ili zbog nepravilnog pristupa ili uporabe ili izvora opskrbe navedenim informacijama, ili nedostatak prilagodbe podataka stvarnom vremenu, tako da NITO TVRTKA niti bilo tko od njezinih zaposlenika ili direktora neće biti odgovorni za bilo kakvu vrstu štete ili štete, iz bilo kojeg razloga, koja može nastati iz gore navedenih okolnosti.

Pristup nekim odjeljcima ili odjeljcima ove web stranice može vas preusmjeriti na druge stranice TVRTKE, gdje ćete također pronaći odgovarajuće Opće uvjete korištenja i Politiku privatnosti, sve u skladu s onima na ovoj stranici. .

UVJET KORISNIKA

Korištenje web mjesta pripisuje stanje korisnika web mjesta (u daljnjem tekstu "korisnik") i podrazumijeva potpuno i bezrezervno prihvaćanje svih odredbi sadržanih u ovoj pravnoj obavijesti i u politici privatnosti.

ODGOVORNOSTI KORISNIKA

Korisnik pristaje na korištenje Usluga web mjesta u skladu s uvjetima navedenim u ovoj Pravnoj obavijesti, odgovoran za njihovu ispravnu upotrebu. Bez obzira na dolje navedeno, Korisnik se obvezuje da neće koristiti Web mjesto za pružanje usluga, obavljanje reklama ili komercijalnih eksploatacijskih aktivnosti.

HITROST PODATAKA KOJE JE PRUŽIO KORISNIK

Neke od ponuđenih usluga zahtijevaju prethodnu registraciju Korisnika, za čiju upotrebu moraju biti registrirani kao Korisnik web mjesta TVRTKE, moraju pročitati i izričito prihvatiti, u vrijeme prije registracije za uslugu, uvjete registracija i Politika privatnosti.

Svi podaci koje Korisnik daje moraju biti istiniti. U te svrhe Korisnik jamči vjerodostojnost svih podataka koje priopćava kao rezultat ispunjavanja potrebnih obrazaca za registraciju i pristup određenim uslugama. Korisnik će također biti odgovoran za stalno ažuriranje svih podataka danih TVRTKI kako bi u svakom trenutku odgovarao na stvarnu situaciju Korisnika. U svakom slučaju, Korisnik će biti jedini odgovoran za sve lažne ili netočne izjave i za štetu nanesenu TVRTKI ili trećim stranama zbog danih podataka.

Svatko tko pošalje komunikaciju ovom web mjestu ili njegovim vlasnicima bit će odgovoran za njihov sadržaj, također s obzirom na njihovu istinitost i preciznost, a TVRTKA nije odgovorna za informacije i sadržaje koje su uvele treće strane. Međutim, i u skladu s odredbama čl. 11. i 16. Zakona 34/2002, o uslugama informacijskog društva i elektroničke trgovine, TVRTKA se stavlja na raspolaganje svim korisnicima, vlastima i snagama sigurnosti da aktivno surađuju u povlačenju ili njegovom povlačenju U slučaju blokiranja svih onih sadržaja koji bi mogli utjecati ili biti u suprotnosti s nacionalnim ili međunarodnim zakonodavstvom, pravima ili moralom trećeg lica i javnim poretkom. U slučaju da korisnik smatra da na web mjestu postoji bilo kakav sadržaj koji bi mogao biti predmet ove klasifikacije, odmah obavijestite vlasnika web mjesta.

KORIŠTENJE TRENUTNIH OBJEKATA ZA PORUKU (ČAT).

TVRTKA nije odgovorna za sadržaje koji, suprotno ovim Općim uvjetima korištenja i bilo kojih drugih koji reguliraju ili mogu regulirati bilo koju od usluga ponuđenih na web mjestu TVRTKE, koje stranke mogu poslati, budući da je Korisnik isključiva odgovornost za istinitost i zakonitost istih.

TVRTKA nije odgovorna za uporabu koja se može koristiti ili za sadržaj koji se može poslati i / ili pregledati putem sustava razmjene trenutnih poruka (chat). Nijedna informacija i / ili sadržaj koji se može unijeti i / ili pregledati putem ovog objekta ne može se shvatiti kao sadržaj TVRTKE ili da TVRTKA ima bilo kakvu odgovornost za njih. Bez obzira na sve prethodno navedeno, zadržava pravo povući pristup ovom objektu u slučaju saznanja o nepravilnoj upotrebi istog, shvaćenog kao uvođenje ilegalnog sadržaja ili protivnog moralu i javnom poretku, kao i u slučaju da se koristi, to jest ili bi moglo biti štetno za imidž tvrtke.

KORIŠTENJE SADRŽAJA STRANICE

Korisnik se obvezuje da neće koristiti Web stranicu ili usluge koje se nude na njoj ili putem nje za obavljanje aktivnosti suprotnih zakonima, moralu, javnom poretku, štetnim za prava i interese trećih strana ili na bilo koji drugi način mogu oštetiti, onemogućiti, preopteretiti, pogoršati ili ometati uobičajenu upotrebu web mjesta.

Korisnik koji djeluje protiv slike, dobrog imena ili reputacije TVRTKE, kao i onaj koji nezakonito ili prijevarno koristi dizajne, logotipe ili sadržaj Web mjesta i / ili krši na bilo koji način prava intelektualnog i industrijskog vlasništva na Web mjestu ili njihov sadržaj i usluge bit će odgovorni DRUŠTVU za njegovo postupanje. U svrhe koje su ovdje predviđene, pod sadržajem, bez ograničenja ovog popisa, podrazumijevaju se tekstovi, fotografije, grafike, slike, ikone, tehnologija, softver, poveznice i drugi audiovizualni ili zvučni sadržaj, kao i njihov grafički dizajn i izvorni kodovi. Korisnik se posebno obvezuje suzdržati se od:

1. a) Reproducirati, kopirati, distribuirati, učiniti dostupnim ili na bilo koji drugi način javno komunicirati, transformirati ili modificirati Sadržaj, osim ako imate odobrenje nositelja odgovarajućih prava ili je to zakonski dopušteno;

2. b) Izbrisati, manipulirati ili na bilo koji način izmijeniti „autorsko pravo“ i druge podatke koji identificiraju pridržavanje prava TVRTKE ili njezinih vlasnika.

INTELEKTUALNO IMANJE I PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

I dizajn Web stranice i njezini izvorni kodovi, kao i logotipi, zaštitni znakovi i drugi prepoznatljivi znakovi koji se pojavljuju na njoj, pripadaju TVRTKI ili subjektima u suradnji i zaštićeni su odgovarajućim pravima intelektualnog i industrijskog vlasništva. Isto tako, slike, logotipi, melodije itd. Zaštićeni su odgovarajućim pravima intelektualnog i industrijskog vlasništva. sadržane na serveru TVRTKE. Ni u jednom trenutku ne može se shvatiti da upotreba ili pristup web mjestu i / ili uslugama koje se na njemu nude daju korisniku bilo kakvo pravo na gore spomenute zaštitne znakove, trgovačka imena i / ili prepoznatljive znakove.

Njegova uporaba, reprodukcija, distribucija, javna komunikacija, transformacija ili bilo koja druga slična ili analogna djelatnost potpuno je zabranjena, osim ako Tvrtka to izričito ne odobri. Licenca za upotrebu bilo kojeg sadržaja na ovoj web lokaciji dodijeljena korisniku ograničena je na preuzimanje od strane korisnika navedenog sadržaja i njegovu profesionalnu upotrebu, pod uvjetom da gore navedeni sadržaj ostane netaknut.

TVRTKA izjavljuje da poštuje prava intelektualnog i industrijskog vlasništva trećih strana; Stoga, ako smatrate da ova web stranica možda krši vaša prava, kontaktirajte TVRTKU na sljedeću e-adresu info@difresh.com.

OKVIRI

TVRTKA izričito zabranjuje izvođenje "kadriranja" ili upotrebu trećih strana bilo kojih drugih mehanizama koji mijenjaju dizajn, izvornu konfiguraciju ili sadržaj web stranice.

PRIVATNOST

TVRTKA se pridržava organskog zakona 15/1999, o zaštiti osobnih podataka i svih ostalih važećih propisa o tom pitanju, te održava Politiku privatnosti o osobnim podacima, koja uglavnom opisuje upotrebu TVRTKA izrađuje osobne podatke, Korisnik je detaljno informiran o bitnim okolnostima takve uporabe i o sigurnosnim mjerama koje se primjenjuju na njihove osobne podatke kako bi se spriječilo neovlaštenim trećim stranama da im pristupe.

Dakle, u slučaju da korisnik na bilo koji način pruži svoje osobne podatke, informiran je i daje izričitu suglasnost za ugradnju svojih osobnih podataka u automatizirane datoteke koje postoje u TVRTKI i za njihovu automatiziranu obradu, uključujući one kojima oni kojima TVRTKA ima pristup kao rezultat pregledavanja ove web stranice, u svrhu slanja komercijalnih ili reklamnih komunikacija. Primatelji navedenih podataka bit će komercijalne i tehničke službe TVRTKE. Navedene komercijalne radnje mogu se provoditi putem e-pošte ili drugih ekvivalentnih elektroničkih sredstava komunikacije. Politika privatnosti TVRTKE osigurava, u svakom slučaju, ostvarivanje prava na pristup, ispravak, otkazivanje, protivljenje i, prema potrebi, osporavanje, pod uvjetima utvrđenim u važećem zakonodavstvu, ne dovodeći u pitanje pravo koje pomaže TVRTKA da raskine ugovor ili operaciju u pitanju, kada su navedeni podaci ključni za uspjeh istih, budući da može koristiti e-adresu adresu info@difresh.com.

Korisnik prihvaća da se podaci mogu prenositi, isključivo u svrhe navedene u ovoj pravnoj obavijesti, robnim markama koje predstavljaju ili bilo kojem istom subjektu koji surađuje. Isto tako, korisnik prihvaća da mu TVRTKA ili njezini suradnici šalju informacije o bilo kojim proizvodima ili uslugama koje komercijaliziraju. Prihvaćanje korisnika kako bi se njegovi podaci mogli obraditi ili prenijeti na način utvrđen u ovom stavku, uvijek se može opozvati, bez retroaktivnih učinaka, u skladu s odredbama organskog zakona 15/1999.

KOLAČIĆI

TVRTKA može koristiti "kolačiće". "Kolačići" su tekstualne datoteke koje računala šalju na vaš tvrdi disk kako bi vašem računalu omogućili brži pristup odabranoj web stranici. Svrha "kolačića" TVRTKE je prilagoditi usluge koje vam nudimo pružajući vam informacije koje bi vas mogle zanimati. "Kolačići" ne vade podatke s vašeg računala niti utvrđuju gdje se nalazite. Ako unatoč tome ne želite da se "kolačić" instalira na vaš tvrdi disk, tražimo da konfigurirate preglednik računala da ih ne prima. . Međutim, ističemo da se, u svakom slučaju, kvaliteta rada web stranice može smanjiti.

KAKO PARAMETRIRATI KOLAČIĆE NA RAČUNALU?

Ovaj slučaj odnosi se na sva posjećena mjesta. Ova se parametrizacija može izvršiti u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg internetskog preglednika, pogledajte izbornik Pomoć preglednika. Nekoliko primjera u nastavku:

Za Internet Explorer ™: otvorite izbornik Alati, a zatim odaberite Internet Options; kliknite karticu Privatnost, a zatim odaberite željenu razinu.

Za Firefox ™: otvorite izbornik Alati, a zatim odaberite Opcije; kliknite karticu Privatnost, a zatim odaberite željene opcije.

Za Chrome ™: otvorite izbornik postavki, a zatim odaberite Postavke; kliknite Napredni parametri, zatim Parametri sadržaja, a zatim odaberite željene opcije.

Za Safari ™: odaberite Safari> Postavke, a zatim kliknite Sigurnost; kliknite Pregled kolačića, a zatim odaberite željene opcije.

ODGOVORNOSTI TVRTKE

Zlouporaba web mjesta

TVRTKA. stvorio je ovu web stranicu za širenje svojih aktivnosti i za olakšavanje pristupa svojim uslugama, ali ne može kontrolirati njezinu upotrebu na način koji nije predviđen u ovoj Pravnoj obavijesti; Stoga je pristup Stranici i ispravna upotreba informacija sadržanih na njoj odgovornost osobe koja izvršava ove radnje, a TVRTKA nije odgovorna za neispravnu, nezakonitu ili nemarnu upotrebu koju Korisnik može s njom izvršiti, kao ni za znanje koje Neovlaštene treće strane klase, uvjeti, karakteristike i okolnosti korištenja koje Korisnici koriste Web mjesto i usluge. Isto tako, TVRTKA neće biti odgovorna za štetu bilo koje prirode koja bi mogla nastati zbog lažnog predstavljanja treće strane od strane Korisnika u bilo kojoj vrsti komunikacije putem Web stranice.

Korištenje sadržaja

TVRTKA pruža sav sadržaj svoje web stranice u dobroj namjeri i uložit će sve napore kako bi bili trajno ažurirani i aktualni; Međutim, TVRTKA ne može preuzeti nikakvu odgovornost u vezi s korištenjem ili pristupom korisnika izvan područja na koje je web mjesto usmjereno, čija će konačna odgovornost pasti na korisnika.

Virus

TVRTKA se obvezuje primijeniti sve potrebne mjere kako bi korisniku zajamčila odsutnost virusa, crva, trojanskih konja i sličnih elemenata na svojoj web stranici. Međutim, ove mjere nisu nepogrešive i stoga ne možete u potpunosti jamčiti odsutnost takvih štetnih elemenata. Slijedom toga, TVRTKA neće biti odgovorna za štetu koju bi mogla nanijeti Korisniku.

Tehnološki kvarovi

TVRTKA je sklopila sve ugovore potrebne za kontinuitet svoje web stranice i uložit će sve napore kako ne bi trpjela prekide, ali ne može garantirati odsutnost tehnoloških kvarova, niti trajnu dostupnost web stranice i usluga na njoj. I, shodno tome, ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja može nastati nedostatkom dostupnosti i neuspjehom pristupa uzrokovanim mrežnim prekidima, kvarovima, preopterećenjima ili padovima mreže koji se ne mogu pripisati TVRTKI.

PRIMJENJIVO PRAVO I NADLEŽNOST

Primjenjivo pravo u slučaju spora ili sukoba tumačenja pojmova koji čine ovu Pravnu obavijest, kao i bilo koje pitanje vezano uz usluge ove web stranice, bit će španjolski zakon. Za rješavanje bilo kojeg sukoba koji se može pojaviti tijekom posjeta Web mjestu ili korištenja usluga koje se na njemu mogu ponuditi, TVRTKA i Korisnik suglasni su da će se podvrgnuti sucima i sudovima u Zaragozi.

VEZE ILI HIPERLIKOVI

TVRTKA vam omogućuje pristup drugim web stranicama za koje smatramo da bi vas mogle zanimati. Svrha ovih poveznica je isključivo olakšati traženje resursa koji bi vas mogli zanimati putem Interneta. Međutim, neke od ovih stranica ne pripadaju TVRTKI niti se pregledava njihov sadržaj, tako da se TVRTKA ni u jednom trenutku ne može smatrati odgovornom za njih, za rad povezane stranice ili za moguću štetu koji mogu proizaći iz pristupa ili njegove upotrebe.

Veza bilo koje web stranice ili adrese e-pošte na Web mjesto neće biti dopuštena, osim uz izričito pismeno odobrenje TVRTKE. Uz to, navedene poveznice moraju poštivati sljedeće uvjete: (a) poveznice se mogu voditi samo na početnu stranicu ili glavnu stranicu ove web stranice; (b) uspostavljanje veze neće podrazumijevati bilo koju vrstu sporazuma, ugovora, sponzorstva ili preporuke od strane TVRTKE stranice koja čini vezu, osim ako nije izvedeno iz odgovarajućeg ugovornog odnosa između strana.

U bilo kojem trenutku, TVRTKA može povući ovlaštenje spomenuto u prethodnom stavku, bez potrebe da navodi bilo koji razlog. U ovom slučaju, stranica koja je napravila vezu mora prijeći na njezino trenutno brisanje, čim primi obavijest o opozivu autorizacije od strane TVRTKE.

TRAJANJE I PRESTANAK

Pružanje usluge Web stranice i ostalih usluga koje se na njoj nude imaju u načelu neodređeno vrijeme. TVRTKA, međutim, može u bilo kojem trenutku prekinuti ili obustaviti pružanje usluge Web stranice i / ili bilo koje usluge, ne dovodeći u pitanje ono što je s tim u vezi pruženo u odgovarajućim Posebnim uvjetima. U tu svrhu, TVRTKA će priopćiti spomenutu okolnost na zaslonu za pristup usluzi s obavijesti od petnaest dana.

TVRTKA također zadržava pravo jednostrane izmjene, u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave, prezentacije i uvjeta stranice, kao i njenih usluga i uvjeta potrebnih za njezinu upotrebu.